Förslaget till ny storregion slår hårt mot Örebro län NA 18 mars

(S)-regeringens förslag om nya storregioner är riktigt dåligt för Örebro län. Värmland, som är så strategiskt viktigt för Örebro Län fattas i förslaget. Ett regionförslag utan Värmland försämrar för sjukvården, det försvårar för järnvägen och det riskerar både statliga jobb och sjukvårdsjobb
I onsdags presenterade (S)- och (Mp)-regeringens utredare förslaget till nya storregioner. Örebro ska, enligt förslaget, bilda storregion tillsammans med Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Sörmland och Uppsala län. I diskussionerna har det sagts att större regioner skulle underlätta för sjukvården, arbetsmarknaden och för kommunikationerna. För oss i Örebro innebär förslaget istället försämringar på alla de tre områdena.
För sjukvården innebär det en mycket kraftig försämring. Örebro samarbetar sedan länge intensivt med Värmland inom ramen för Uppsala- Örebro sjukvårdsregion. Värmlänningarna köper mycket sjukvård både från Karlskoga lasarett och från USÖ, Universitetssjukhuset, i Örebro. För Karlskoga handlar det om sjukvård för ca 75 milj kronor och därmed en viktig del av underlaget för sjukhuset, inte minst för rollen som akutsjukhus. För USÖ handlar det om högspecialiserad sjukvård för närmare 200 milj kronor. Det är en absolut nödvändig del för att klara uppdraget som högspecialiserat sjukhus, en roll som är ett krav för att bära läkarutbildning och status som universitetssjukhus. Förslaget innebär att Värmland i stället skulle höra till Västra Götalands sjukvårdsregion och att de värmländska patienter som behöver högspecialiserad sjukvård får åka till Göteborg i stället för Örebro. Möjligheterna att utveckla USÖ, ja till och med behålla nuvarande situation, skulle försämras mycket kraftigt om det (S)- märkta förslaget går igenom.
Ett annat mycket viktigt projekt för vårt län är förbättrad järnväg och snabbtåg mellan Stockholm och Oslo, där spåren går direkt från Örebro mot Karlskoga , Kristinehamn och Karlstad. Det skulle göra resorna väldigt mycket snabbare och knyta ihop Västerås, Örebro och Karlstad till en gemensam arbetsmarknad. Med en gemensam region från Västmanland, över Örebro och med Värmland hade vi alla haft ett starkt gemensamt intresse av nya spår och nya tåg. Med det nya förslaget till storregioner blir det i stället två regioner efter stråket, och det blir regioner där fokus inte kommer att ligga efter sträckan Stockholm-Oslo. För Svealandsregionen blir det viktigare med både Dalabanan och trafiken norrut och för Västra Götaland är trafiken Oslo-Göteborg betydligt viktigare än trafiken Oslo-Stockholm.
Även för möjligheten att behålla och få statliga jobb till Örebro är (S)-förslaget dåligt. Örebro lär inte bli regionhuvudstad med stark länsstyrelse när man ligger i utkanten av den nya storregionen. Den nya regionpolis-organisationen slås sönder och Örebros roll som huvudort riskeras. Örebro blir en utkantsstad i regionen där det blir avsevärt svårare att få nya förvaltningsuppdrag och jobb i både statlig och regional förvaltning.
Samtidigt blir den nya storregionen väldigt stor, med 64 ingående kommuner. Det blir långt mellan väljare och valda och långt mellan vårdens medarbetare och deras ledning. Det blir både en demokratisk utmaning och en utmaning att klara en av de viktigaste uppgifterna för sjukvården, bättre vård för sjuka äldre. Det kräver nämligen ett förbättrat samarbete mellan regionens sjukvård och kommunernas äldreomsorg, vilket inte underlättas med 64 ingående kommuner.
När ledande företrädare för länet med de (S)-märkta styrelseordförandena i både Örebro, Regionen och Karlskoga i spetsen skriver att förslaget är ”en bra utgångspunkt för vidare diskussion.” blir vi upprörda och provocerade. Bryr de sig inte om effekterna för trafiken, jobben och sjukvården? Vi moderater vill i stället utveckla länet, jobben och sjukvården med USÖ i spetsen. Därför säger vi nej till den föreslagna storregionen.
Lotta Olsson, riksdagsledamot Örebro Län (M)
Maria Haglund, oppositionsråd Örebro kommun (M)
Ola Karlsson, oppositionsråd Region Örebro län (M)
Katarina Tolgfors, oppositionsråd Region Örebro län (M)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s