Vargfrågan för viktig att avgöras av jurister; NA 8 jan 2016

Det finns få områden som väcker så mycket känslor som den svenska vargstammen. Det är mycket olyckligt att det också är känslor och inte fakta och förnuft som för många styr synen på varg. Detta trots att det finns politiska beslut med bred förankring, att Sverige ska ha en vargstam och att den ska vara så stor att den behåller en långsiktig bevarande status.

Det behövs både tillförsel av nya individer för den idag så inavlade vargstammen och vargstammen behöver förvaltas genom jakt för att inte populationen ska bli för stor. Att inte vargstammen blir för stor är viktigt för samexistens mellan människa och tamdjur, men också samexistens med andra vilda djur. Vargens utbredning får konsekvenser för andra vilda djurs utbredning.

Den svenska vargstammen är idag till största del koncentrerad till fem län i landet, Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Värmland och Örebro län. Det är också här som den planerade jakten var tänkt att ske. Örebro Län är det län i landet som har den största vargstammen i förhållande till yta.

Idag finns det uppskattningsvis 450 vargar i Sverige i förhållande till de 170-270 vargar som behövs för långsiktig bevarandestatus. Förvaltningen genom jakt av dessa vargar måste alltid ske på vintern när det dels går att jaga varg eftersom spårsnö är viktigt, men också innan vargarna får valpar.

För Örebro Län var det ursprungliga beslutet att det i år skulle fått skjutas sex vargar i vinter. Det nu djupt olyckligt att jaktbesluten som länsstyrelserna i de olika länen tagit, överklagats och att kammarrätterna i Sundsvall och Göteborg hamnat i olika beslut. Kammarrätten i Sundsvall godkänner jakten och den sker nu i Gävleborg och Dalarna. Kammarrätten i Göteborg avslår jaktbeslutet i Värmland och Örebro Län och därmed får inte jakten på varg genomföras här i år. Något som tydligt visar att juridiken bygger på bedömningar.

Så här ska inte vargfrågan hanteras. Sena beslut om att ställa in jakt är problematiskt och politiska beslut som har bärighet på landsbygdens levnadsvillkor, vad avser trygghet och möjligheter att bedriva djurhållning, är inte juridiska ärenden.

Nu är det dags för regeringen och vår landsbygdsminister att stå upp för den politik för rovdjursförvaltning som riksdagen beslutat. Förvaltningen av den svenska vargstammen är ett för viktigt beslut för att hamna som tvistemål i våra domstolar.

 

Lotta Olsson (m)

Riksdagsledamot

 

Mats Andersson (m)

Kumla

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s