Bredbandet ska byggas ut till 99 % från dagens 54 (artikel NA 21 mars)

Landsbygden och villkoren för landsbygden är en viktig framtidsfråga. Vi behöver förutom livskraftig storstad, med starkt näringsliv, utbildningscentrum med universitet och storsjukhus också en stark landsbygd och mindre men starka centralorter. Sverige behöver och ska vara ett land som är starkt och konkurrenskraftigt i hela landet. För det behöver vi en politik med bättre villkor för landsbygden, vilket stärker hela Sverige.

Moderaterna har tagit fram ett program för detta, 40 förslag för en levande landsbygd, som kommer att ligga till grund för den moderata landsbygdspolitiken. Här finns många förslag för bättre villkor vi beskriver här några.

Trygghetsfrågan är en alltid aktuell fråga. Att man ska känna sig trygg om man behöver polisiär hjälp är en viktig fråga. Här behöver man se över hur man snabbt vid behov ska kunna finnas på plats från polisens sida ute i landet. Detsamma gäller då man blir sjuk och snabbt behöver transport till sjukhus och ambulans inte kan hinna i tid. Här tycker vi man behöver se över och förstärka med helikoptrar, exempelvis från försvaret, eftersom ambulanser inte kan finnas på plats överallt i tid.

Flera trygghetsboenden för äldre är en bristvara på landsbygden, här ser vi ett behov av att se över hur man kan förbättra tillgången utifrån de behov som finns. Man ska kunna få åldras så långs det är möjligt i sin hemort.

Vidare är rovdjurspolitiken en fråga som rör landsbygden. En gemensam rovdjursförvaltning, men med tydlig focus på det lokala perspektivet. Det vill säga skyddsjakt ska beviljas lokalt, där det behövs.

Bredbandsfrågan är en viktig fråga för alla. Bredbandsutbyggnaden är idag 54 % i Sverige med målet att nå 90 % av alla svenska hushåll. Här vill vi höja målet till 99 % och intensifiera utbyggnaden från dagens 54 %. Vi vet att bredband har en stor betydelse för alla idag och tillgången till infrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna för information och service både till medborgare och företag. Man behöver också fortsätta utbyggnaden av mobilnäten för bättre täckning på landsbygden. Fast telefoni får inte tas bort innan mobilt nätverk säkerställts.

Vidare är förutsättningarna för arbetspendling en central fråga. Här är många gånger biljettsystemen som inte är nationella utan följer länsgränsen ett dilemma. Vi vill att man ser över systemet för att skapa nationella biljettsystem.

För dem som bilpendlar ser vi det som direkt trafikfarligt för dem som bilpendlar på mindre vägar vintertid till jobb att tvingas köra odubbat, vi säger nej till nationellt dubbdäcksförbud och kommer att jobba för att slippa avgifter på dubbdäck.

Vi vill också värna de lokala flygplatserna. För Örebro Län är tillgången till flygplats viktigt, både för företag, men också för privatpersoner.

Vidare vill vi ha skattereformer som gör det attraktivt med självförsörjning av el via alternativa energikällor.

Vi vet att för många verksamma på landsbygden är det inte alltid en anställning som är vägen till jobb. Många småföretag finns utanför de större städerna och är många gånger grunden för jobb och framtid. Därför är vårt förslag om att ”starta eget bidrag” ska kunna ges även till unga personer, från myndighetsdagen är vårt förslag.

Det finns mycket att gör för bättre villkor för landsbygden, det vill vi jobba för, det stärker hela Sverige.

Lotta Olsson, Riksdagsledamot (m) Örebro Län

Ulf Berg, Riksdagsledamot (m) Dalarnas Län  Moderaternas Landsbygdsgrupp

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s