Svensk ekonomi står stark trots ett osäkert Europa (vår artikel i NA 19/6)

I dag beslutar riksdagen om den ekonomiska vårpropositionen. Vi kan lite från sidan se hur Europas ekonomiska utveckling fortfarande har problem att få fart, återhämtningen dröjer.
Sveriges ekonomi står dock trots den ekonomiska osäkerheten i Europa relativt stark. Under en nästan femårig lågkonjunktur har sysselsättningen i Sverige ökat med 200000 personer sedan 2006. Vi har trots att vi inte är nöjda och mycket mer behöver göras, en långtidsarbetslöshet som är en av Europas lägsta.

Ett land som Sverige liksom andra länder med stark ekonomi, behöver vara ansvarsfulla. Vi behöver samtidigt som vi har ett starkt ramverk för att sköta vår ekonomi, stärka förutsättningarna för jobb och tillväxt. Det görs via de reformer som stärker arbetslinjen och ger ökad kunskap. Bara så kan vi värna ett samhälle som håller ihop kan konkurrera med övriga världen och där alla har en plats.

De flesta löntagare har fått mera kvar i plånboken efter skattesänkningarna, det lönar sig bättre att arbeta. När det är ekonomiskt möjligt vill Alliansen fortsätta att sänka skatterna främst för låg och medelinkomsttagare. Det ger kraft i vardagsekonomin och därmed också kraft i den svenska ekonomin. När de med de lägsta inkomsterna får mera kvar i plånboken blir det också mera fart på samhällsekonomin.

Vi lever i en värld där den globala konkurrensen är tuff, därför är den svenska konkurrenskraften så viktig för vårt välstånd. Alliansen har stärkt konkurrenskraften för de svenska företagen genom att sänka bolagskatten till en nivå som är konkurrenskraftig, både om man jämför med EU och OECD. Det kommer att gynna investeringarna i företag i Sverige, något som är av yttersta vikt för jobben i Sverige. De stora satsningarna Alliansregeringen gör på underhåll av infrastruktur är också något som efterfrågats av det svenska näringslivet.
Vidare har regeringens satsning på investeringsavdrag för företagen skapat bättre förutsättningar för ökade investeringar i mindre företag.

Styrkan i de svenska statsfinanserna är en förutsättning och stabil grund för att vi på ett ansvarsfullt sätt kan satsa på bredare vägar, för dem utan arbete och framför allt för unga att komma i jobb. Utbildning är avgörande, bara genom att fortsätta att upprätthålla kunskapslinjen i våra skolor kan vi rusta kommande generationer för framtidens jobb.

I vårpropositionen satsar Alliansen på ett antal åtgärder riktade mot att sänka arbetslösheten. Bland annat finns satsningar på 12400 nya utbildnings- och praktikplatser bl.a inom yrkesvux-utbildningen. Dessa satsningar är förutom de 8 miljarder som fanns med redan i höstens budget.

Regeringen vill dessutom inom ramen för de trepartsamtal som pågår mellan regering, fackföreningar och arbetsgivare hitta ytterligare åtgärder för att skapa flera jobb.
Yrkesintroduktionsavtal är en viktig del i dessa trepartsavtal, här finns mycket att göra för att minska avståndet mellan utbildning och arbetsliv. De underlätta övergången mellan utbildning och jobb genom att inom ramen för ett sådant avtal skulle en anställning kunna innehålla handledning och utbildning en viss del av tiden.
Målet är att ett förslag om statligt stöd till detta ska kunna träda i kraft i början av nästa år.

Vi är glada att det genom Alliansens ansvarstagande politik, finns resurser att satsa på jobbskapande politik i den lågkonjunktur vi ännu befinner oss mitt i. Att det trots att satsningar görs för att stärka både kunskapslinje och arbetslinje för ett starkt och sammanhållet Sverige, finns marginaler i ekonomin. Att vi står stadigt och tryggt som land och att våra företag fortsätter att rusta sig för att klara en hård världskonkurrens. Bara så kan vi klara sammanhållningen i samhället.

Lotta Olsson
Riksdagsledamot (m) Finansutskottet

Anders Åhlin
Oppositionsråd (m) Örebro

Övrig Media: DI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s