Elever med dyslexi diskrimineras redan i grundskolan

Det är viktigt med den breda debatt som nu är på gång om hur våra skolor klarar undervisningsuppdraget för barn och ungdomar med dyslexi. Experter på området tar upp det viktiga problemet med att barn och ungdomar med dyslexi inte får de hjälpmedel de har rätt till i skolan. Därmed diskrimineras elever med läshandikapp redan i grundskolan. Många elever får under sin skoltid sitta av tiden och blir utsatta för stort psykiskt lidande p.g.a. sina läs- och skrivsvårigheter.

Tyvärr har jag sett samma sak som experterna, det är många barn och ungdomar som inte fått den utrustning och den undervisning de har rätt till p.g.a. sin dyslexi. Jag har under min tid som ordförande i Gymnasienämnden i Örebro Kommun förra mandatperioden, flera gånger stött på elever som trots svår dyslexi inte fått någon utrustning under hela sin grundskoletid. Jag har också träffat både barn och föräldrar som med anledning av just detta tappat tron på den svenska skolan. Tyvärr är inte det ett problem man bara kan lösa för de enskilda elever man träffar,  problemet är mer generellt än så.

Uppdraget till våra skolor ett tydligt kunskapsuppdrag, skolorna ska ge eleverna möjlighet att nå kunskapsmålen. Det är viktigt att skolorna då ger alla barn möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och nå skolans mål. Jag tror inte att anledningen till att elever inte får den utrustning de har rätt till är varken medveten spariver eller medveten diskriminering. De elever jag träffat har tyvärr haft lärare och rektorer som inte haft tillräckliga kunskaper om dyslexi.

Jag tror att det ser ut så i flera kommuner, mycket beror på ren okunskap om dyslexi. Vi får inte sopa problemet under mattan, finns det kunskapsbrister i våra skolor på området så måste de lärare som arbetar där få den kunskap de behöver. Jag vill se utbildning till alla lärare i våra skolor om dyslexi. Det är inte okej att elever med dyslexi inte får den hjälp med sitt handikapp som de både har rätt till och som de behöver.

De som under sin skoltid inte får det stöd de behöver med utrustning och undervisningsformer som passar dem har svårt att nå sina kunskapsmål. De missar den kunskap de behöver för att senare få ett jobb och komma in på arbetsmarknaden. I värsta fall blir då bristerna från skoltiden ett handikapp för livet.

Därför har jag tillsammans med Elisabeth Svantesson (M) motionerat i riksdagen om att vi bör kvalitetssäkra lärarnas kompetens vad avser pedagogik till barn med dyslexi. Okunskap i lärarkåren får aldrig vara orsaken till att elever inte får det stöd de har rätt till vid dyslexi!

Press: SvD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s