Gymnasieskolan – att göra en 180 graders vändning…

Som politiker tvingas och ska man ta tuffa beslut. Beslut som måste tas pga att säkra ekonomi och skattebetalarnas pengar, eller beslut som att förändra samhällsplanering, omstrukturera olika verksamheter eller att  lägga ned verksamheter. Det  är alltid viktigt att se till så många människors intresse som möjligt och att värna alla de som påverkas av de tuffa besluten. I tuffa beslutsprocesser är lyssnandet  på olika berörda och noggrannheten  med faktainsamlingen, det som skiljer en seriös politiker från en som agerar populistiskt.

Att skylla på någon annan om besluten är dåligt underbyggda när man sitter med makt, är alltid att abdikera från det ansvar man tagit på sig som förtroendevald. Dessvärre är det inte alla inom politiken som har detta sätt att se på hur man hanterar den makt man fått i förtroende av medborgarna. Så var fallet med processen runt Rudbecksskolans nedläggning i Örebro. Jag var gymnasienämnds ordförande och politiskt ansvarig för verksamheten i Örebros Gymnasieskolor.

Då koalitionen efter valet 2006 tillträdde i Örebro Kommun efter 12 år av socialdemokratiskt styre fick vi genast ta itu med att göra oss av med en massa lokaler i grundskolan. Kommunen hade då lokaler motsvarande 1500 grundskoleplatser för mycket. Lokaler som årligen kostade 10 miljoner kronor bara i hyra. Att snabbt ta bort så många skolplatser var en svår och smärtsam process för många barn, föräldrar och lärare. Att ta svåra beslut med kort framförhållning var svårt och väckte mycket känslor, men helt nödvändigt för att långsiktigt klara ekonomin och därmed verksamheten i våra grundskolor.

Efter att ha medverkat i nedläggningen av grundskolorna, såg jag att vi var tvungna att arbeta strategiskt med lokal och utvecklingsfrågan i våra gymnasieskolor på ett mera framåtsyftande sätt. Därför tog jag och min vice ordförande kontakt med kommunalråden med frågeställningen om vi eller om programnämnd skulle hålla i lokalutredningen. Eftersom frågorna i gymnasiet både samordnas i gymnasienämnd, men också i programnämnd var det viktigt att veta var i organisationen utredningen skulle ligga. Vi behövde gå igenom vilka lokaler vi hade, hur stora elevgrupperna skulle vara uppskattningsvis i nära framtid.

Vi fick av kommunalråden delegation att utreda frågan och komma åter då utredningen var klar. Ett dilemma var att den nya gymnasiereformen GY 11 skulle snart komma ut som proposition så vi visste inte vilka program som skulle finnas i framtiden och därmed inte heller hur vi skulle kunna organisera skolorna utifrån GY 11.

Men vi började med allt annat i utredningen vi kunde göra under tiden. Vår förvaltning fick i uppgift att göra en ordentlig genomgång av alla lokalers. Vi gick igenom alla lokalernas standard, funktionalitet, specialfunktioner mm, en tjänsteman arbetade kontinuerligt med frågan som så småningom kom att kallas MINTUS, pga att antalet gymnasieelever i våra kommunala gymnasieskolor fram till 2015 skulle minska med tusen elever. Dels beroende på att elevantalet gick ned, babyboomen i början av 1990-talet lämnar gymnasiet dels beroende på flera nyetablerade friskolor.

Jag och min vice ordförande besökte alla våra skolor och gick igenom lokaler och samtalade med ledningen. Arbetet tuffade på och vi arbetade politiskt i nämnden med alla partier delaktiga. Men gymnasiereformen dröjde och det kom en djup lågkonjuktur innan vi hann bli klara. Programnämndsordförande krävde att vi snarast skulle ta beslut och hävdade utifrån det halvfärdiga materialet att tillräckligt med fakta fanns för att besluta om nedläggning av Rudbecksskolan.

Vi hävdade att vi dels var tvungna att vänta på slutlig besked om GY 11 och att vi ändå fortfarande hade ett elevantal som behövde alla våra gymnasieskolor något år till. Vi hade en utredning som var ute i tid. Vi kunde ta beslut då utredningen var klar och ändå bli färdiga i tid och under tiden hyra ut en del av lokalerna till annan verksamhet.

Men programnämndens ordförande Lennart Bondesson var obeveklig, och i samband med att jag efter en skidresa fick influensa gick han ut på en presskonferens och gav beskedet att Rudbecksskolan skulle läggas ned. Jag protesterade vilt internt men var tvungen att hålla masken offentligt, vi ville verkligen klara av ytterligare ett svårt beslut för allas bästa. Det var osäkra ekonomiska tider och att sprcka koalitionen i det läget med nyval som hotbild var inget lätt val.

Koalitionen hade krismöte och medlande kollegor fick träda in, men Bondesson var obeveklig. Det han gått ut med på eget bevåg på  presskonferensen skulle slås fast, han var kommunalråd med ansvar för skolfrågorna och såg sig som den högste skolansvarige.  Då beslutet senare togs var det med i beslutssatsen att en utredningen skulle slutföras för att det skulle vara faktabaserat beslut, men retroaktivt.

Under hela denna tid försatte vi vår verksamheter i svårigheter. Eleverna ville bevara sin skola och lärare kunde inte förstå vilken fakta som låg till grund för beslutet. Gymnnasienämnden tvingades försvara ett beslut man inte själva förstod. Detta ledde också till att arbetet i nämnden blev präglat av misstro och uppgivenhet, något helt annat den det parlamentariska grupparbetet vi haft då vi inledde arbetet med MINTUS.

Nu överger Bondesson helt sin skolnedläggning för att samarbeta med socialdemokraterna. För mig är förtroendet för honom sedan länge förbrukat.

Press: NA; SR; NA;NA

Blogg:Kent Persson;Maria Haglund

7 reaktioner på ”Gymnasieskolan – att göra en 180 graders vändning…

  1. Johan Sutinen skriver:

    Tyvärr verkar det som Bondesson fortfarande ”kör” sitt eget race utan att bry sig om att behöva ta hand om ”skiten” han skapar. Ja, du Lotta. Du SKREK verkligen internt för att kunna utvärdera hur lokalerna skulle minskas på ett effektivt men skonsamt sätt!

  2. Hans Holberg skriver:

    ”Att i sådana processer inte lyssna tillräckligt på olika berörda eller att slarva med faktainsamlingen, är det som skiljer en seriös politiker från en som agerar populistiskt.” Det blev väl lite för bråttom där? Eller menar du verkligen det här? Jag skulle ha markerat syftningsfel i en skoluppsats.
    Hans Holberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s