Arbetsförmedlingen får tillgång till straffregister…

Vi har idag i riksdagen debatterat och tagit beslut om regeringens propositon om förändring av Arbetsförmedlingens möjligheter att använda straffregister.  Propositionen har till syfte att modernisera och effektivisera de register, som har uppgifter som är relevanta och viktiga för att personer på ett mera flexibelt och effektivt sätt ska kunna beredas arbete. Att Arbetsförmedlingen när så behövs kommer åt uppgifter som tidigare varit sekrettesbelagda, utan att den enskilde vid varje tillfälle beviljat fullmakt är en viktig reform.

Arbetsförmedlingen får nu möjlighet att komma åt sådana personuppgifter som är viktiga för jobbsituationen. Det rör lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottsmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Det är dock en möjlighet som är belagd med ett starkt regelverk, för att uppgifter ska vara tillgängliga för de handläggare som är i behov av uppgifterna, för att sköta sin uppgift som arbetsförmedlare.

Principen är att Arbetsförmedling ska ha de redskap som behövs för att vara behjälplig i processen med att finna ett arbete till alla. Principen att alla, även om man varit straffad för brott ska ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.  Det är ett uppdrag som Arbetsförmedlingen alltid haft, men som tydliggjort ändå mera genom regeringens tydliga jobbpolitik. Det måste vara möjligt att återgå eller komma in på en arbetsmarknad, en möjlighet som inte alla tidigare fått.

 Den andra principen är den om den personliga integriteten, en viktig princip som vi aldrig nog tydligt kan skydda. En säkerhet för den enskilde att de uppgifter som finns i olika register inte kommer i orätta händer. Därför är också de uppgifter som finns i hälso och sjukvårdens enligt hälso och sjukvårdslagen, undantagna Arbetsförmedlingens kompetensområde.

 Att på varje sätt stötta individer som efter avtjänat straff ska in på arbetsmarknaden är ett viktigt syfte. Vi ser att många efter avtjänat straff hamnat i ett livslångt utanförskap, ett utanförskap som till stor del berott på svårigheten att komma in på arbetsmarknaden. Många har historiskt förtidspensionerats som enda möjlighet till försörjning.

Att först straffas för ett brott och sedan livslångt ”straffas” med att aldrig få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är en dubbel bestraffning. Det finns ett stort mörkertal för hur mångas som kommer i arbete efter avtjänat fängelsestraff, vi har helt enkelt ingen registrering av de uppgifterna idag. Är det hälften, är det alla eller bara en bråkdel av alla straffade som hamnar i utanförskap och vad gör vi åt det…

23 reaktioner på ”Arbetsförmedlingen får tillgång till straffregister…

 1. Jessica Seger skriver:

  Varför ska Arbetsförmedlingen ha tillgång till de sekretessbelagda register som registrerar de eventuella straff som de inskrivna på Arbetsförmedlingen kan ha begått? Har du avtjänat ditt straff så ska du vara fri. Behövs det så kan personen i fråga begära ett utdrag ur brottsregistret.

 2. Dwight skriver:

  Hur tror du att någon som är straffad ska få större möjligheter att hitta ett arbete när det är allmänt känt att han/hon är just straffad? För det är tyvärr så att tystnadsplikt och sekretess inte fungerar, folk skvallrar hur många papper dom än skrivit på.

  Sedan är det givetvis så att man inte placerar en kleptoman på banken eller en pedofil på dagis, men den kontrollen finns redan. Menedare är en annan sak. Dom kan jobba var som helst, även i riksdagen.

  Det här påfundet med övervakning, kontroll och registrering är förbannat otäckt, påminner en hel del om de forna Öststaterna. Erich Honecker skulle gråtit av lycka om han hade haft tillgång till den kontrollapparat Sverige har idag.

 3. Maxie skriver:

  Jag kan inte förstå varför Arbetsförmedlingen skall ha tillgång till dessa uppgifter. Gör verkligen ni moderater det? På vilket vis hade ni tänkt er att en arbetsförmedlare skulle kunna använda dessa uppgifter i praktiken? Det verkar mer som ytterligare ett sätt att förnedra och kontrollera arbetslösa.

  Mig veterligt är det inte Arbetsförmedlingen som anställer utan arbetsgivarna. Redan idag händer det att arbetsgivarna vid nyanställningar begär ett utdrag ur straffregistret. Vad hjälper det då de arbetssökande att Af har vetskap om avtjänade straff. De får ändå inte jobben.

  Hur har nya Moderaterna tänkt sig att Af skall kunna ordna jobb till dessa straffade? Fas 4?

 4. Ann Johansson skriver:

  Hur vackert ni Moderater än bäddar in era beslut som ger förnedrande påföljder för oss medborgare så får jag alltid en otäck smak i munnen.
  ”Principen att alla, även om man varit straffad för brott ska ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. ” Ge ett enda exempel på att straffade har lättare att komma ut på arbetsmarknaden för att AF har tillgång till dessa uppgifter!
  Svenska folket är inte så dumma som ni tycks tro. Förr eller senare blir ni genomskådade.
  Det som finns tillgängligt för dessa straffade är förmodligen FAS3, somi realiteten inte är en del av arbetsmarknaden utan helt enkelt en förvaringsplats som för den placerade mest kan liknas vid slaveri.

 5. Helga von Pitbull skriver:

  Och vad händer med de som är dömda för våld mot tjänsteman? Kan de skriva in sig över huvud taget?
  Regeringen är en bunt kontrollfreaks med diktaturfasoner.
  Sekretessbelagda uppgifter har AF ingen anledning till att ha i egna register om inte den arbetslöse samtycker till det.

 6. Manne N skriver:

  Detta tydliggör och förstärker Arbetsförmedlingens egentliga funktion. De förmedlar inte jobb utan utövar kontroll över de arbetslösa. En reform i samma anda vore att byta namn. Ett namn som tar bort den förvirrande benämningen ”förmedling” och förtydligar kontrollfunktionen.

  De känns väldigt fel att ge intryck av ett serviceorgan när uppdraget handlar om övervakning.

 7. Lotta skriver:

  ”Principen är att Arbetsförmedling ska ha de redskap som behövs för att vara behjälplig i processen med att finna ett arbete till alla.”
  1. AF, som det ser ut idag, hjälper inte människor att hitta jobb. AF är en kontrollmyndighet som med hot och repressalier trycker ner människor. Dessutom har AF:s personal inte den utbildning som krävs för att på rätt sätt bemöta människor som, redan när de kommer in genom dörren till AF, befinner sig i underläge.
  2. OM det nu var så att AF hade funktionen att de skulle förmedla arbeten, på vilket sätt skulle det öka chansen för en f.d. straffad att kunna skaffa sig ett jobb? Vad gör AF med informationen att Sven Svensson har varit straffad? Personalen har ju inte ens kunskapen om vad det innebär att ha ADHD, utan stoppar den människan i ett funktionshinder-fack och pratar plötsligt barnspråk med ”kunden”. Det blir bara ytterligare något mumsigt att skvallra om runt fikaborden.
  3. NÄR ska ni moderater komma ut i verkligheten och se den som den ser ut för oss vanliga människor? Ni lever ju i er egen lilla värld och utgår ifrån att alla andra delar den med er.

  • Helga von Pitbull skriver:

   ”Personalen har ju inte ens kunskapen om vad det innebär att ha ADHD, utan stoppar den människan i ett funktionshinder-fack och pratar plötsligt barnspråk med ”kunden”.

   Klockrent och så sant! 🙂

 8. kasper skriver:

  Den centrala frågan här verkar ju vara – Varför?
  Det är det folk vill ha svar på. Hur hjälper det här arbetsförmedlingen att hjälpa arbetslösa? Detaljerad motivering plox.

 9. M skriver:

  Ett sådant erbarmligt dravel. Att AF ska få tillgång till dessa uppgifter har förstås inget att göra med att det ska göras lättare för dessa människor att få jobb. Det beror på att alltfler arbetsgivare efterfrågar den typen av information (eftersom de blivit för inkompetenta för att bedöma kompetens och därför måste använda andra mått) och på det här viset blir AF än mer deras lydiga lilla knähund som springer och hämtar tidningen (eller all tänkbar info om den arbetssökande) de ber den om.

 10. Johan skriver:

  Tyvärr krävs det kraftuttryck. Hur fan är ni funtade? Är inte hela poängen med er politik att skydda individens frihet och integritet?

 11. Sidney skriver:

  En riktig fullblodsmoderat!

  Hela poängen med moderat politik är att skapa ett bättre samhälle.
  Ett bättre samhälle är ett samhälle där vi som har ska ha en större möjlighet att anlita billig arbetskraft för att göra det vi inte vill eller orkar göra. För att folk ska acceptera lägre löner krävs det att det finns en grupp människor som har det riktigt dåligt som kan användas som varnande exempel.

  Heja moderaterna!

 12. roccod skriver:

  Håller med övriga skribenter om att det verkar konstigt med att bara motivera detta beslut med att det hjälper de arbetssökandena. Punkt. Hur?

  För övrigt undrar jag hur följande meningar går ihop?

  ”Vi ser att många efter avtjänat straff hamnat i ett livslångt utanförskap, ett utanförskap som till stor del berott på svårigheten att komma in på arbetsmarknaden. ”

  ”Det finns ett stort mörkertal för hur mångas som kommer i arbete efter avtjänat fängelsestraff, vi har helt enkelt ingen registrering av de uppgifterna idag.”

  Vet man eller vet man inte hur många som hamnar i utanförskap? Vad är det jag inte förstår?

 13. skrota arbetsförmedlingen, dom gör ingen som helst nytta, alla jobb finns på nätet hos alla bemannigsföretag mm, Arbetsförmedlingen är så skiträdda om sina jobb, denna instans börjar likna gestapo eller statzi? och kostar oss skattebetalar onödiga pengar. Dom utövar även myndighetsmissbruk och ingen har relevant utbildning som myndighets person. Och har om stöd i lagen när dom kan stänga av en arbetslös från att skriva in sej? om dom har det, i såfall hur länge?

  /min åsikt

 14. dix skriver:

  Helt otroligt att se detta. Såsom fd borgerlig väljare, numera röstar på inget.

  Att alls ens komma på något dylikt? Att AF-.personal, med sin primitiva utbildning skulle ta del av. Sinnessjukt.
  På mindre orter vet folk ibland det mesta om andra. Det finns ingen sekretess där, det vet alla. På mindre orter kan en ”arbetsförmedlare” vara en fd granne osv.

  Detta PR med arbetsförmedlingens ”redskap”.

  Moderaterna har kommit att låta som i äldre statskontrollerande socialdemokrati, som ska kontrollera för att få överläge.

  Fy för dagens moderater, helt obegripligt så tanklöst.

 15. dix skriver:

  Dessutom, hur totalt intelligensbefriat kan man tänka? Tror moderater, då, att om det finnes någon med tidigare ”belastning”, kanske en ungdom som gjort något enstaka fel, att den ska våga anmäla sig på en arbetsförnedring?

  Det vore ju ett jätteläge för en ”arbetsförmedlare” som vill trycka ner (ja även jag är en som kan bekräfta att sådana finns som utövar mentalt våld och kränkningar och hot. Jag blev t ex också avstängd pga falska anklagelser, men genast ersättning tillbaka då efter att jag anmälde, för det hade nog inte ”arbetsförmedlaren räknat med att jag skulle göra).

  T ex;
  ”Jaha jag ser här att du har en villkorlig dom bakom dig, så jag tror att vi får vara lite försiktiga med var vi placerar dig så att det inte händer nåt.
  Men vi har projektet Belastningshjälp där ni utför röjningsarbete åt kommunen och du kommer i en grupp med
  likasinnade. Där finns bl a en fd bankrånare, men vi har utbildade handledare som villkorar säkerheten. ”

 16. Konsult skriver:

  ”Principen är att Arbetsförmedling ska ha de redskap som behövs för att vara behjälplig i processen med att finna ett arbete till alla.”

  Pga detta får jag nu inte något jobb. Tidigare var det inga problem med att söka och få ett nytt arbete men att lyfta upp gamla domar och synliggöra detta försvårar mina chanser till ett nytt arbete.

Lämna ett svar till Sidney Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s