Energipolitik är långsiktig…

Alliansens företrädare ger i DN replik på miljöpartiets utspel förra veckan, att två kärnkraftverk kan stängas före valet 2014. Kärnkraften är för Sverige fortfarande en viktig och nödvändig energikälla, en energikälla som övervakas noggrant för att säkerställa säkerheten. Alliansens energipolitik bygger på tre ben, den förnyelsebara energin som byggs ut, vattenkraften och kärnkraften. För att säkerställa vårt energibehov och ge rimliga priser på energin till våra hushåll och vår industri krävs att vi har vår kärnkraft kvar.

Det duger inte att kritisera höga energipriser då det är kallt och vinter och stänga kärnkraften då det blir vår. Vi är alla medvetna om kärnkraftens baksidor med radioaktivt bränsle som måste förvaras i många år och risk för kärnkraftsolyckor. Samtidigt är kärnkraften klimatsmart vilket inte olja och gas är. Att byta kärnkraft mot olja och gas när inget alternativ, det blir fallet om vi inte producerar egen inhemsk energi, importenergin bygger ofta på gas och olja.

Utbyggnaden av förnyelsebar energi har aldrig tidigare varit så hög i Sverige, en utbyggnad alliansregeringen varit tydlig att prioritera. Trots detta kommer fortfarande 90 % av engeriproduktionen i Sverige från vattenkraft och kärnkraft. Långssiktigt ska den förnyelsebara energin vara en större del av produktionen. En annan viktig energifaktor ni framtiden är att vi alla lär oss bli mera sparsamma med energin. På den här länken kan du gå in och se vad du kan göra, Vattenfall.

Bloggar: Eva Flyborg

Press: DN