Kvinnliga företagare sätter rekord (NA 8 mars)

Kvinnors företagsamhet ökar med rekordfart i Örebro. Aldrig någonsin tidigare har så många kvinnor sökt sig till företagandet. Sedan millennieskiftet har kvinnors företagande ökat med hela 23 procent i länet. I jämförelse med den allmänna företagsamheten har kvinnors företagande vuxit klart snabbast.

Det visar Svenskt Näringslivs årliga mätning av antalet personer som har F-skattsedel, är delägare i aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelseledamot i ett aktiebolag.

Ökningen innebär ett historiskt trendbrott. I Sverige har kvinnors delaktighet i företagandet varit relativt låg i jämförelse med stora delar av övriga Europa. Nu ser vi däremot att allt fler kvinnor startar företag. Ökningen har framförallt skett de senaste åren. Andelen kvinnliga företagare är nu 10 procent högre än 2006. Störst skillnad märks bland kvinnor i medelåldern där ökningen är hela 30 procent. Det är en betydande ökning och en indikation på att de satsningar som gjorts för att stärka Sveriges näringslivsklimat har fallit i god jord.

 

Steget till att starta företag är idag kortare än tidigare för kvinnor. Andelen kvinnliga företagare har stegvis ökat de senaste fem åren, enligt Svenskt Näringslivs sammanställning som bygger på SCB:s arbetskraftsundersökningar.

Svenskt Näringsliv drar slutsatsen att ökningen är ett resultat av de insatser som genomförts för att öka kvinnors företagande – inte minst inom vård, skola och omsorg. Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom vård och omsorg har bidragit till att öka kvinnors intresse för företagande.

Ökningen har alltså delvis sin grund i att typiskt kvinnodominerade branscher har öppnats upp för konkurrens. Människor som jobbar i yrken som tidigare präglats av bristande utvecklingsmöjligheter har fått nya möjligheter.

Det gynnar även dem som fortsätter vara anställda inom dessa områden. Fler arbetsgivare innebär bättre möjligheter att välja arbetsgivare. Personalens kompetens har blivit en värdefull resurs som arbetsgivarna måste vara rädda om och konkurrera om sinsemellan.

Marknadsvärdet inom välfärdens kvinnodominerade yrken har således höjts. Detta är mycket betydelsefullt ur ett jämställdhetsperspektiv. Sverige har alltför länge haft en för dålig löneutveckling för kvinnor. En bidragande orsak till detta har varit hur vi har organiserat välfärden.

Yrken inom vård, skola och omsorg har alltför ofta präglats av byråkrati och bristande möjligheter att påverka. Med fler arbetsgivare och ökat kvinnligt företagande sker en tydlig förändring. Kvinnornas roll på arbetsmarkanden stärks och förutsättningarna för en jämställd lönesättning blir bättre.

Alliansregeringen stärker nu insatserna för att kvinnors företagande ska fortsätta växa. Skillnaderna är fortfarande stora. Andelen företagare bland män är 10,5 procent, medan den är 4,4 procent bland kvinnor. Därför har Tillväxtverkets program för att främja kvinnors företagande nyligen fått klartecken att fortsätta sitt arbete 2011-2014.

Att fler människor vågar ta steget att starta och driva företag är en grundsten för Sveriges välstånd. Genom att satsa ytterligare resurser på kvinnors företagande lägger vi en stabil grund för fortsatt ökad sysselsättning och god tillväxt i hela landet.

Jonas Jacobsson (M)

Riksdagsledamot i Näringsutskottet

Lotta Olsson (M)

Riksdagsledamot i Näringsutskottet

Örebro

Annan Press:Aftonbladet

Bloggar: Maria Haglund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s