Ekonomisk tillväxt ger möjligheter…

I debatten förekommer ibland tesen att ekonomisk tillväxt, leder till mer resursslöseri än en ekonomi i stagnation. Det beror på hur man använder den ekonomiska tillväxten. Används den för att utveckla nya bra förnyelsebara produkter och förnyelsebara energisystem bli istället ekonomisk tillväxt en möjlighet.

 Energibehovet i världen kommer att öka i framtiden. Även vid stora satsningar på mer effektiv uppvärmning, belysning och transport i framtiden kommer energibehovet ändå att öka. Europa svarar idag för 20% av energikonsumtionen som exempel och här finns 500 miljoner av världens människor. Då resten av världen går mot en samhällsutveckling där el är lika självklart som det är för oss, är det helt klart att energifrågan är viktig. Den är viktig för att bekämpa fattigdom och den är viktig för att säkra en stabil energiförsörjning i framtiden.

Energifrågorna är globala, även om nuvarande infrastruktur för el inte tillåter en fri marknad. För att  i framtiden kunna använda mera förnyelsebar energi är utbyggnad av infrastukturen för el viktigt. En bättre infrastuktur med elledningar mellan länder och världsdelar, gör att förnyelsebar energi kan skickas ut till andra delar av världen, där vindkraftverken står stilla för det inte blåser eller solkraften för att det är molnigt.

Sverige behöver fortsätta sin energipolitik som bygger på effektiviseringar, bättre nät och effektivare energikällor. Det är ett av de bästa sätten vi kan använda vår ekonomiska tillväxt på. Ekonomisk tillbakagång bjuder inte på några sådana möjligheter.

Press: DN; DI; Newsmill; GP

Blogg: Moderata Perspektiv; Fredrik Axelsson; Jonny Munkhammar

2 reaktioner på ”Ekonomisk tillväxt ger möjligheter…

  1. Johan Sutinen skriver:

    Tyvärr finns det även en del nackdelar med att gå över till energisnåla lampor. De skapar, tyvärr, vissa ”övertoner” på elnätet som tyvärr kommer att skapa en del bieffekter. Tyvärr har inte tekniken följt med andra delar av tekniken. Tanken är bra men det gäller alltid fråga sig om det finns några bieffekter, som kommer att dyka upp längre fram i historien!

  2. Johan Montelius skriver:

    Om vi för ett ögonblick backar tillbaks lite och gör en uppskattning av hur mycket energi jordens, inom några decennier, 9 miljarder människor kommer att behöva när de kommer upp till vår levnadsstandard så ser man att vi har stora utmaningar framför oss. Du skriver stt ”Sverige behöver fortsätta sin energipolitik som bygger på effektiviseringar, bättre nät och effektivare energikällor.” Man undrar vad i Sveriges energipolitik de senaste 30 åren som på något sätt verkat för att lösning på problemet. Vndkraft och lågenergilampor är inte svaret, vi måste hjälpa till att hundrafaldiga världens energiproduktion. Det är utmaningen vi står inför och det är vad världen kommer att lösa.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s