Piratpartiets valmanifest…

Piratpartiet släpper sitt valmanifest inför höstens val. Valmanifestet omfattar tre sakområden integritet, kultur och kunskap, så ett riktigt enfrågeparti kan man knappast kalla partiet längre. Den personliga integriteten är viktig helt klart, den personliga integriteten i Piratpartiets valmanifest handlar mycket om frihet på nätet och tillgång till nätet. Personlig integritet är viktigt att värna absolut, men skulle piratpartiet få den delikata uppgiften att vara med och besluta i andra frågor kommer man att bli medvetna om att även andra värden måste värnas, alla fria människor är tyvärr inte goda.

Den höga frihetsfaktor piratpartiet förespråkar kommer att göra det ändå viktigare att människor är ansvarstagande och inte användes sin personliga frihet för att inskränka andras, exempelvis fri fotografering och publicering av andra personer kan vara integritetshämmande för andra.

Piratpartiets syn på kunskapen som fri och att tillgången till kunskapen på nätet måste  bli öppnare, håller jag med om. Att det självklart alltid ska vara den enskilde eleven i skolan som bestämmer om den under lektionstid samtidigt kommunicerar med andra utanför lektionen, tycker jag är en knepig detaljreglering av personlig frihet som jag inte tycker ska finnas med i ett valmanifest.

Vidare verkar mycket av Piratpartiets valmanifest vara mycket focuserad på personlig informations och kunskapskonsumtion. Hur man ska få en utveckling utan vara sig patent eller ensamrätter, förstår inte jag. På läkemedelspatent som idag inskränker sig till de första fem åren har man fem år på sig att hämta hem de höga utvecklingskostnaderna, hur ska de annars finasieras.

Är det en ökad statlig finansiering av forskning man eftersträvar och ska det i så fall finansieras via skattsedeln. Eftersom Piratpartiet förespråkar en ökning av friheten för konsumenterna att konsumera vad andra utvecklat, vem vill de då ska betala för detta. Ska ett ökat skattetryck finansiera den ökade friheten på nätet och annan patentskyddad utveckling och leder det i så fall till ökad frihet…

Är Piratpartiet just ett Piratparti som vill ta andras produkter gratis och kallar det frihet, min syn på frihet är att den alltid är kombinerad med ansvarstagande och där fattas en del i Piratpartiets valmanifest….

Prass: DN; DN2

Bloggar: Anders S Lindbäck; Beelzebjörnen; Strötankar; Magnihasa; Piratpartiet; Mina Moderata Karameller

15 reaktioner på ”Piratpartiets valmanifest…

 1. Du gör en mycket viktig poäng när du påpekar att ”alla fria människor är tyvärr inte goda”. Detsamma gäller nämligen makthavare, och i goda fria samhällen är det därför ytterst viktigt att FÖRST värna om medborgarnas trygghet från de egna makthavarna, och möjlighet att granska dessa.

  Det är inte ansvarstagande att gå till val på att vilja avskaffa Bodströmssamhället, för att sedan göra tvärtom.
  Det är inte ansvarstagande att stödja en justitieminister som helt uppenbart knappt har ens det mest rudimentära grepp om vad rättssäkerhet innebär, eller varför den är central i en demokrati.
  Det är inte ansvarstagande att tiga ihjäl debatter när man sitter i regeringsställning, för att ämnet råkar vara obekvämt.

  Moderaterna är mycket välkomna att prata om ansvarstagande när man vågar ge sig in i en seriös diskussion om varför det plötsligt blivit så angeläget att säkra undantag i rättssäkerheten, och övervakning av medborgarnas kommunikation, medan man vill stärka sekretessen åt andra hållet.

  Varför ska vi acceptera ett samhälle där lagen ger individen ett så ringa skydd mot staten, att denne blir beroende av statens välvilja? När blev detta moderat politik?

  • Håller med om att individen också på många områden måste ha ett starkare stöd mot staten, jag är den första att stå upp mot maktmissbruk. Problemet är åndå att det fria samhället också måste skyddas, det har en tendens att utnyttjas. Tycker precis som du att vi behöver en öppen debatt om hur man skyddar individen på samma sätt som samhället behöver försvaras. Dilemmat är att frihet alltid kräver ansvarstagande, vilket inte alltid är kombinationen… men mera personlig makt ger mer ansvarstagande individer. Samtidigt förväntar jag mig att om jag flyger ska ingen ta min frihet ifrån mig genom ex flygplanskapning…

   • Nej, jag gillar inte heller flygplanskapningar, men du tror väl inte på allvar att FRA eller datalagringsdirektivet kommer att kunna förutspå sådana? Vidare måste åtgärderna på något sätt motsvara hotbilden, så om vi ställer antalet personer som kommer att kartläggas av FRA, inklusive religion, åsikter, sexuell läggning och annat som ‘slinker med’ i bred signalspaning (som sedan kan säljas till främmande makt), mot antalet svenskar som dödas i terrordåd…

    Hmmm… Det är svårt att dividera med noll, eller hur?

    Efter 9-11 omorganiserades USA:s underrättelseverksamhet genom bl a The Patriot Act, vilket du säkert känner till. Man bakade ihop en mängd olika myndigheter till Department of Homeland Security, och öppnade för mängder av övervakning motsvarande det Alliansen och Bodström så vurmar för. Resultatet är en av de mest ineffektiva myndigheterna i USA, med en jättelik budget och enorm byråkrati, men väldigt lite att uppvisa i rena resultat, när man väl granskar siffrorna.

    FRA är ett steg i samma riktning. Det enda vi lyckas med genom att bygga en kontrollapparat av det här slaget är att lägga en infrastruktur och ett lagrum på plats för den allra obehagligaste typen av makthavare.

    Ett exempel:
    Jag vet inte om du är bekant med termen ‘nätneutralitet’? Om inte annat går det snabbt att söka upp på Google. Det är ironiskt att Chile är före Sverige med att lagstifta om det, men lättbegripligt – Chile minns Pinochet, medan vi här i Sverige tror att det aldrig kan hända oss, samtidigt som SD trampar allt närmare riksdagshuset, och bruna partier tar allt mer plats i Europaparlamentet.

 2. Som innovatör och verksam inom detta område så är det bra om patenträtten luckras upp men inte försvinner. Idag så dominerar de stora företagen totalt och om en liten aktör patenterar så skiter de stora aktörerna på marknaden i det om den potentiella vinsten är tillräckligt stor, dvs de räknar kallt med att liten aktör inte ska stämma dom i domstol och riskera ruin om de förlorar.

  Så patent och patenträtt måste reformeras och patenträtt på mjukvara tas bort.

 3. Vad spelar Jordbrukspolitik för roll om bönderna inte har rätten att uttrycka och utbyta sina metoder med varandra?

  Vad spelar Skolpolitik för roll om allt barnen får lära sig att den store Ledaren är stor?

  Vad spelar Försvarspolitik för roll om dess verksamhet sköts av civila myndigheter?

  Vad spelar Sjukvårdspolitik för roll om läkaren inte har tystnadsplikt?

  Vad spelar Skattepolitiken för roll om folket medelst den betalar att staten ska få läsa all deras kommunikation?

  Vad spelar Invandringspolitik för roll om de som kommer hit inte är friare än i det land de kom ifrån?

 4. ”min syn på frihet är att den alltid är kombinerad med ansvarstagande”

  Så dagens riksdagspartier tar sitt ansvar när de gladeligen demonterar vår frihet? Eller vad menar du?

  Piratpartiet tar det ansvar som ingen annan tar, nämligen att medborgarnas frihet ska försvaras mot de ingrepp som tex Bodström och Ask utsatt den för under alldeles för lång tid. Om inte medborgarnas privatliv och åsiktsfrihet är helgat har vi snart ingen demokrati kvar, men det tar inget av dagens riksdagspartier ansvar för.

 5. ”Eftersom Piratpartiet förespråkar en ökning av friheten för konsumenterna att konsumera vad andra utvecklat, vem vill de då ska betala för detta. ”

  Det är tydligen inga problem för M att låta folk betala för den utökade övervakningen. Den miljard som slösats på FRA:s utrustning för att kartlägga medborgarna räcker nog till en hel del licenspengar.

  • Jag håller med om att den omvända lagstiftningen är märklig. Det pågår en del intern diskussion, och har gjort det ett tag. Kritik är värdefull, som jag ser det, och jag utesluter inte att det kan komma till en ändring här. Vi får se – det är bra att utomstående påpekar sådana här saker.

   Vad gäller barnpornografi: Vi får skilja på pornografi och dokumenterade övergrepp här. Dagens lagstiftning försöker jämställa tecknade bilder med ‘verklig’ barnporr, vilket gör att man måste satsa resurser på något mycket bredare än de brott som har verkliga offer. Jag kan personligen tycka att det är rätt jävla äckligt att en del människor tänder på småbarn i postorderkataloger, men bedömningen av vad som är pornografiskt i den nya ‘tittförbudslagen’ är så godtycklig, att myndigheternas välvilja sätter gränserna för vad som är legalt material.

   Det är ett problem.

   Googlar du efter barnporr kommer du sannolikt (jag har faktiskt inte försökt själv) att märka att du inte hittar något annat än just den tecknade varianten, vilket är ett tecken på att den tidigare lagstiftningen redan fungerade, och har tvingat spridningen under jord. Det är DÄR man ska söka efter dem som bedriver verklig rovdrift på barn. Jag har inte hört något annat än att PP fortfarande stödjer den jakten.

   Att döma serietecknare verkar i sammanhanget rätt ovidkommande för att komma åt den handeln.

   Jag gillar din blogg förresten – inte för att jag tycker att det du säger är rätt, men för att du faktiskt tar debatten. Själv är jag jävligt trött på tystnaden om informationspolitik i media och bland de etablerade partiernas företrädare, och jag föredrar angrepp framför tystnad.

   Nu representerar jag ingen, då jag bara är en aktivist med piratsympatier. Det kan vara värt att påpeka, så att du inte tar mig för en officiell företrädare för partiet.

 6. Hej!

  Kul att du trots din kritik ändå finner en del som är positivt i valmanifestet som att den personliga integriteten måste värnas.

  Jag har en fråga dock. Du skriver ”På läkemedelspatent som idag inskränker sig till de första fem åren har man fem år på sig att hämta hem de höga utvecklingskostnaderna, hur ska de annars finasieras.”

  Rätta mig om jag har fel, men patent löper ju på 20 år och kan sedan förlängas med fem år. Det är inte heller ovanligt att man gör en liten förändring i den kemiska sammansättningen och på så vis kan söka förnyat skydd för sitt läkemedel.

  Frågan blir vad du baserar ”läkemedelspatent som idag inskränker sig till de första fem åren” på?

  Nu finns det dock fler än PP som ser problem med patent på läkemedel. Läs t ex den spännande krönikan från SVD 2008 – Alla förlorar utom advokaterna.

  Men framför allt ville jag säga att det var trevligt att du fann delar av manifesten bra. Olika tycker vi säkert om en hel del och i dialog kanske vi kan lära oss att åtminstone förstå varför den andre tycker som den gör.

 7. Jovisst är läkemedelspatent på 20 år och om man betalar extra 5 år till. Men eftersom det kostar ca 1 miljard att utveckla ett läkemedel och tar ca 15 år från patenttillfälle till klar och godkänd produkt så är det faktiskt riktigt kort tid för att göra en vinst. När väl patentet går ut kan ju piratföretag som inte lägger en krona på utveckling och forskning och därmed har enormt mindre omkostnader konkurera. Redan idag tvingas många läkemedelsföretag lägga ner någorlunda gynsamma forskingsprojekt, för att de vet att de inte kommer att hinna tjäna något på dem innan patentet går ut. Med piratpartiets förslag skulle forskingen haverera.

  Ps förändring av kemisk sammansättning som inte ger bättre effekter förlänger inte patent. Vem som helst kan ju börja konkurrera genom att sälja den första kemiska sammansättningen med samma verkan som inte är skyddad av patent längre.

 8. Skolan är världens mest konservativa arbetsplats!

  Det drabbar alla som utbildar sig.

  MKFC Stockholms Folkhögskola har startat en Facebooksida där vi bjuder in politiker, elever mm att diskutera den föråldrade skolpolitiken.

  Gå gärna med i diskussionen, det finns mycket motstånd därute till att modernisera/digitalisera skolan

  http://www.facebook.com/klimatsmartskola

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s