Vi behöver hälsocoacher

Att stå som första namn på Moderaternas landstingslista är en stor och härlig utmaning för mig. Min ambition är att vi ska göra ett bra val och att vi ska kunna byta den politiska färgen i Landstinget i Örebro Län efter mer än 90 år av rött styre. Det behövs därför att Landstinget  behöver engagerat nytänkande ledarskap som sätter patienten i focus. Jag är stolt över sjukvården och medarbetarna i Örebro Län, men ser områden som behöver förbättras bland annat tillgängligheten och folkhälsan. Jag söker ditt mandat att tillsammans i alliansen förbättra hälso och sjukvården i Örebro Län. Den svenska sjukvården håller hög kvalité, men människor har fortfarande svårt att komma till sjukvården när behovet uppstår. Vi har tack vare medarbetarnas goda arbete och alliansregeringens satsningar på ökad tillgänglighet blivit bättre, men det är långt kvar innan vi moderatermär nöjda. Det finns mycket att göra för att förbättra tillgängligheten för patienten.

Det är min övertygelse att hälsoval kommer att bidra till ökad tillgänglighet och bättre bemötande. Jag är glad att regeringen beslutat att vårdval införs i alla landsting med principerna att pengarna följer patientens val och kvalitésäkrade vårdgivare har rätt att fritt etablera sig. I vårt landsting har vi i oppositionen tillsammans med den sittande majoriteten arbetat fram grunderna för Hälsoval Örebro Län utifrån länets egna förutsättningar. I min vision för framtidens hälsoval skulle det vara ökad möjlighet att vara småföretagare i sjukvården. Enskilda vårdgivare kan stå för en del av sjukvården på en vårdcentral utan att för den skull sköta allt. Det skulle leda till en enorm utveckling av branschen och av alla de personer i med sjukvårdskompetenser som i dag bara har anställning att välja på. Det skulle också leda till en ökad makt och ett ökat ansvar för den egna arbetssituationen vilket leder till motivation och arbetsglädje. Det vill jag arbeta för.

Folkhälsoarbetet är en viktig del av sjukvårdens ansvarsområde. Jag tycker det är oroväckande när vi ser tecken på att ohälsan i Örebro län ökar, att vi har störst andel överviktiga kvinnor i landet och att klamydiasmittan ökar i länet. Det duger inte att vi inom vissa områden har den sämsta folkhälsan i landet, det behövs krafttag för att vända den negativa trenden. Vi behöver satsa mer på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att bidra till ett ökat välmående bland våra länsbor. Vi behöver koncentrera oss på att förstärka allt som gör att vi håller oss friska och inte bara bota sjukdom. Landstinget måste tidigt nå ut till de människor som har riskbeteende som med tiden leder till livsstilssjukdomar. Vi kan inte bara reparera  folkhälsan när den sviktar. Vi måste mota problemen i tid. Moderaterna vill därför införa hälsocoacher som ser hela individens livssituation och som kan ge individen redskapen för att ändra ett destruktivt beteende. Det handlar om att underlätta för hälsosamma livsval.

Hälsa handlar om hur vi äter och motionerar men också hur vi klarar vår psykiska och sociala hälsa på ett bra sätt. Vi behöver en ökad tillgänglighet till beroendecentrum, många har problem med alkohol och andra droger och de behöver hjälp då de söker. Det är viktigt för att lyckas bryta ett beroende att man inte tvingastill att köa för att få hjälp, vård tillgänglig då man är motiverad kan vara skillnaden på om man lyckas bryta beroendet eller inte. Det är dax för förändring av den politiska ledningen i landstinget. Jag är redo att ta över och skapa de förbättringar som sjukvården behöver för att få en friskare befolkning i Örebro län.

6 reaktioner på ”Vi behöver hälsocoacher

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s